Ngày 28/07/2015 BCH Công đoàn phối hợp với Công ty tổ chức đào tạo kỹ năng tự vệ, để trang bị cho nhân viên nữ những phương pháp, kỹ năng nếu gặp những tình huống bất ngờ khi đi làm về khuya.
Đây là nội dụng đào tạo :
- Các phương pháp thoát hiểm căn bản.
- Các kiểu chặn đường chấn lột và cách thoát hiểm.
- Các kiểu cướp xe và cách đối phó.
- Các kiểu xâm hại và cách phản vệ.
- Các kiểu cướp giật và cách phòng ngừa.
- Các tình huống nguy hiểm khác và cách ứng xử.
- Phương pháp giữ được bình tĩnh khi gặp tình huống bất ngờ.


Người trực tiếp đào tạo: Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu CHƯƠNG TRINH LỜI CHÂN THÀNH Tạo điều kiện cho nhân viên thể hiện bày tỏ lời “xin lỗi và cảm ơn” gửi đến người đã từng hỗ trợ, hướng dẫn, giúp đỡ trong lúc khó khăn và có những mâu thuẩn, phạm lỗi trong quá trình làm việc mà không có cơ hội để bày tỏ
Qua đó, giúp nhân viên hiểu, cảm nhận, và thể hiện được giá trị “Con người là nền tảng” với nhau
Nhân rộng chủ đề văn hoá “xin lỗi và cảm ơn” đến tất cả nhân viên của Công ty, cho nhân viên hiểu được “lời cảm ơn và xin lỗi” là một tiêu chí đánh giá phẩm chất và văn hoá của mỗi cá nhân, cũng là góp phần xây dựng văn hoá Công ty ngày càng lịch sự, văn minh và chuyên nghiệp hơn